« terug naar overzicht

Woensdag 23 maart 2022 kregen een aantal medewerkers en vrijwilligers van De Klyster een training van Tine Sijtsma over “zaaien”. Vooral de pedagogische en didactische aspecten van het geven van een gastles over zaaien kwamen aan de orde. Het was heel erg leerzaam. De Klyster vindt deskundigheidsbevordering van het team van groot belang.

In april verzorgen de klysters 10 gastlessen op basisscholen. Leerlingen gaan zonnebloemen, goudsbloemen en pompoenen zaaien. Verder komt het fenomeen van de zadenbibliotheek aan de orde. Een zadenbieb is een plek waar iedereen gratis zakjes zaad kan halen. Voorwaarde is dat je na het oogsten zaad inlevert bij de bieb.

Natuurlijk wordt tijdens de gastlessen een relatie gelegd met grote thema’s als: biodiversiteit – gifvrij – kringloop.