Stifting Freonen fan De Klyster

Doelstellingen

 1. Het verlenen van steun aan Natuur- en Milieueducatiecentrum De Klyster.
 2. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn, zoals:
  • Natuur- en duurzaamheidsprojecten ontwikkelen
  • Financiën genereren d.m.v. de aanvraag van projectsubsidies
  • Werven van een “vrienden van de klysterclub”

Missie:

Alle kinderen in Noordoost Friesland naar buiten! Dat is gezond, geeft plezier en zorgt voor het opbouwen van een band met de natuur en het landschap.
Een ruim aanbod aan natuurprojecten voor basisschoolkinderen in Noordoost Friesland.

Visie:

Het bestuur is van mening dat ieder kind recht heeft op natuur. Buiten spelen en ontdekken ligt ten grondslag aan duurzaam gedrag. Tegenwoordig komen kinderen steeds minder buiten. Daarom ondersteunt de stichting NME-Centrum De Klyster dat de scholen stimuleert om naar buiten te gaan middels een praktisch buitenprogramma.

Het bestuur vindt dat Noordoost Friesland prachtige natuurgebieden heeft en landschappen kent (o.a. Werelderfgoed Het Wad, Nationaal Park Lauwersmeer, Nationaal Landschap de Noardlike Fryske Wâlden). Het is voor het voortbestaan en in stand houden hiervan van belang dat kinderen de eigen leefomgeving leren kennen. Daarom wil de stichting o.a. projectsubsidies aanvragen die aangewend worden om kinderen praktisch kennis te laten maken met deze gebieden.

Het bestuur vindt in NME-Centrum De Klyster een organisatie die praktisch uitvoering geeft aan de bestuursmissie en -visie. Daarom steunt de stichting het centrum en stemt af op de behoeften en jaarplanning van De Klyster.

Damwâld, 18 mei 2015

Bestuursleden

 • De heer B. Mulder, Feanwâlden (voorzitter)
 • De heer O.J. Leegstra, Burgum (secretaris)
 • De heer J. Brandsma, Kollumerzwaag (penningmeester)
 • Mevr. S. Tigchelaar, Wolvega (lid)
 • De heer D. Holwerda, Damwâld (lid)

Deze bestuursleden doen dit bestuurswerk geheel vrijwillig. Dit betekent dat er geen beloning wordt uitgekeerd.
Postadres:
Stifting Freonen fan De Klyster
Blauhússtrjitte 2
9104 EV Damwâld

RSIN nummer van Stifting Freonen fan De Klyster: 8552.70.573

Freon worden

U kunt De Klyster steunen door Freon te worden. Dat kan als particulier of als bedrijf. Hoe dat gaat leest u hier.
U kunt het formulier uitdraaien, invullen en mailen naar info@klyster.nl of gratis verzenden naar Stifting Freonen fan De Klyster, p/a Gemeente Dantumadiel, Antwoordnummer 1110, 9100 VD Damwâld. Wilt u eenmalige gift doen, dan kan dat natuurlijk ook door uw gift over te maken op NL40RABO0307876365 van Stifting Freonen fan De Klyster.

Beleidsplan van De Klyster