Stifting Freonen fan De Klyster

Tegenwoordig komen kinderen steeds minder buiten. De stichting is opgericht om initiatieven te ondersteunen die kinderen betrekken bij de natuur in Noordoost Friesland. Daarom ondersteunt de stichting De Klyster.

De stichting vraagt o.a. projectsubsidies aan, die aangewend worden om kinderen praktisch kennis te laten maken met natuurgebieden.

Missie

Alle kinderen in Noordoost Friesland naar buiten! Dat is gezond, geeft plezier en zorgt voor het opbouwen van een band met de natuur en het landschap.

Visie

Ieder kind heeft recht op natuur. Buiten spelen en ontdekken ligt ten grondslag aan duurzaam gedrag. Het is voor het voortbestaan en in stand houden van natuur en landschap van belang dat kinderen de eigen leefomgeving leren kennen.

Bestuursleden

  • Bertus Mulder, Feanwâlden (voorzitter)
  • Oege Jan Leegstra, Burgum (secretaris)
  • Thom Feddema (penningmeester)
  • Sippy Tigchelaar, Wolvega (lid)
  • Durk Holwerda, Damwâld (lid)

Bestuursleden doen dit bestuurswerk geheel vrijwillig. Dit betekent dat er geen beloning wordt uitgekeerd.

Freon worden

U kunt ook Freon worden. Hoe dat gaat leest u hier. U kunt het formulier invullen en mailen naar info@klyster.nl. Wilt u eenmalige gift doen, dan kan dat natuurlijk ook door uw gift over te maken op NL40RABO0307876365 van Stifting Freonen fan De Klyster.

Postadres:
Stifting Freonen fan De Klyster
Blauhússtrjitte 2
9104 EV Damwâld

RSIN nummer van Stifting Freonen fan De Klyster: 8552.70.573

Verantwoording