Stifting Freonen fan De Klyster

Tegenwoordig komen kinderen steeds minder buiten. De Stifting is opgericht om initiatieven te ondersteunen die kinderen betrekken bij de natuur in regio Noordoost Friesland. Daarom ondersteunt de stichting De Klyster.

De Stifting vraagt o.a. projectsubsidies aan, die aangewend worden om kinderen praktisch kennis te laten maken met de natuur en het landschap.

ANBI

Stifting Freonen fan De Klyster is een algemeen nut beogende instelling en heeft de ANBI-status.

Missie

Alle kinderen in Noordoost Friesland naar buiten! Dat is gezond, geeft plezier en zorgt voor het opbouwen van een positieve band met de natuur.

Visie

Ieder kind heeft recht op natuur. Buiten spelen en ontdekken ligt ten grondslag aan duurzaam gedrag.

Bestuursleden

  • Bertus Mulder, Feanwâlden (voorzitter)
  • Oege Jan Leegstra, Burgum (secretaris)
  • Thom Feddema, Raard (penningmeester)
  • Sippy Tigchelaar, Wolvega (lid)
  • Durk Holwerda, Damwâld (lid)

Bestuursleden doen dit bestuurswerk geheel vrijwillig. Dit betekent dat er geen beloning wordt uitgekeerd.

Vriend worden / doneren

U kunt voor een klein bedrag per jaar Vriend (Freon) worden. Hoe dat gaat leest u hier. U kunt het formulier invullen en mailen naar info@klyster.nl.

Wilt u een eenmalige gift doen, dan kan dat natuurlijk ook door uw gift over te maken op NL40RABO0307876365 van Stifting Freonen fan De Klyster.

Contactgegevens

Postadres: Stifting Freonen fan De Klyster
Blauhússtrjitte 2
9104 EV Damwâld

RSIN nummer van Stifting Freonen fan De Klyster: 8552.70.573

Mailadres: b.mulder@knid.nl

Verantwoording

jaarverslag 2020

jaarverslag 2019

jaarverslag 2018