Over De Klyster

De Klyster is een centum voor natuur- en milieueducatie (NME) van de gemeenten Dantumadiel en Noardeast-Fryslân en zet zich in voor een groen, gezond en duurzaam Noordoost Friesland.

De Klyster verzorgt arrangementen en lesmateriaal voor het onderwijs op het gebied van Natuur en Duurzaamheid en richt zich speciaal op de natuur en het landschap dichtbij huis.

Visie

Door kinderen al op jonge leeftijd in contact te brengen met de natuur in de eigen leefomgeving, deze te ervaren en ervan te genieten, wordt mede de basis gelegd voor gezond en duurzaam gedrag.

De Klyster folder

U kunt meer lezen over onze activiteiten en visie in onze folder. (pdf, 5,6 MB)

Uitleencentrum

Basisscholen kunnen gratis gebruik maken van het Uitleencentrum. Prachtig beschilderde leskisten en ander educatief materiaal kunnen worden geleend. De Klyster heeft een haal- en brengservice.

Excursies & Activiteiten

Basisscholen kunnen vanaf 1 euro per leerling meedoen aan excursies en natuur- en duurzaamheidsprojecten. Gecertificeerde gidsen nemen de kinderen mee naar buiten en laten de leerlingen de natuur in Noordoost Friesland beleven.

Nieuwsbrief

De Klyster geeft iedere maand een digitale nieuwsbrief uit. Wil je deze nieuwsbrief ontvangen, vul dan het contactformulier in.

Samenwerken

De Klyster werkt nauw samen met andere groene organisaties zoals  IVN, Staatsbosbeheer, It Fryske Gea en Landschapsbeheer Friesland.

Verantwoording en Beleid

Klik hier voor het Beleidsplan De Klyster 2020-2024