Over ons

NME-Centrum De Klyster verzorgt arrangementen en lesmateriaal voor het onderwijs in Dongeradeel, Dantumadiel, Kollumerland c.a. en Ferwerderadiel, op het gebied van Natuur en Duurzaamheid.

Uitleencentrum

Onderwijsinstellingen e.a. die ‘freon fan de Klyster’ zijn, kunnen bij ons terecht voor het lenen van educatief materiaal, zoals compleet verzorgde leskisten en veldwerkmateriaal. Het materiaal kan online gereserveerd worden. Primaire doelgroep van De Klyster is het basisonderwijs, voor hen is de uitleen gratis en is er een haal- en brengservice als ze ‘vriend’ zijn.

Excursies & Activiteiten

Basisscholen die ‘freon fan de Klyster’ zijn, kunnen tegen gereduceerd tarief meedoen aan excursies en natuur- en duurzaamheidsprojecten. Gediplomeerde gidsen nemen de kinderen mee naar buiten en laten de leerlingen de natuur in Noordoost Friesland beleven.

Samenwerken

De Klyster werkt nauw samen met NME-Achtkarspelen, NME-Tytsjerksteradiel en andere groene organisaties zoals Staatsbosbeheer, It Fryske Gea en Landschapsbeheer Friesland.

Missie

‘Door kinderen al op jonge leeftijd in contact te brengen met de natuur in de eigen leefomgeving, deze te ervaren en ervan te genieten, wordt mede de basis gelegd voor gezond en milieubewust gedrag. Bovendien worden kinderen toegerust om duurzame keuzes te kunnen maken en uitgedaagd tot betrokken burgerschap!’