De wethouders

De Klyster is een initiatief van de gemeenten Dantumadiel en Noardeast-Fryslân. Iedere gemeente levert een wethouder die natuur- en duurzaamheidseducatie in de portefeuille heeft. Deze wethouders zijn nauw betrokken bij de Klyster.