het NME-centrum voor educatie in natuur en duurzaamheid
voor het basisonderwijs in noordoost Friesland