Comité van Aanbeveling

De Klyster heeft een Comité van Aanbeveling. Hierin zitten een aantal bekende Friezen die zich inzetten voor De Klyster. Hieronder vertellen zij waarom zij het belangrijk vinden dat kinderen betrokken worden bij de natuur door middel van natuureducatie.

Sippy Tigchelaar

Sippy Tigchelaar

Sportvrouw en programmamaker Omrop Fryslàn

"Bûten boartsje is bûten bewege en dat is net allinich hiel spannend en útdaagjend, mar ek nochris hiel sûn én learsum. It klinkt sa logysk, mar just yn dizze tiid is it hiel hurd nedich om dit te stimulearjen. En dat is no krekt wat De Klyster docht!"

Henk Kroes

Henk Kroes

Voormalig voorzitter 11 steden en Fryske Gea

"Natuurlijk, we willen voor onze kinderen schoon water, zuivere lucht, voldoende voedsel, woonruimte en geluk. Daarvoor zullen we op een duurzame manier met onze aarde om moeten gaan..... Mooie woorden, die De Klyster omzet in daden! Met het UurNatuur-programma komen alle kinderen in aanraking met de natuur in hun eigen leefomgeving. Daar begint het."

Nynke Rixt Jukema

Nynke Rixt Jukema

Architect

"Je gaat pas iets waarderen als je snapt wat je ziet! Daarom gun ik ieder kind een meester of juf die het klaslokaal uitdurft, hup de natuur in. De Klyster helpt daarbij, dat vind ik geweldig."

Syb van der Ploeg

Syb van der Ploeg

Zanger en natuurliefhebber

"In deze tijd waarin kinderen steeds minder buiten komen, vind ik het erg belangrijk dat de jeugd door De Klyster gestimuleerd wordt om eropuit te gaan. Noordoost Friesland is zó mooi .... as jonkje wie ik altiten bûtendoar en is myn leafde foar de natuer ûntstien. Dit komt alle berne ta, dat learzens en âld spikerbroek oan en it fjild yn!"

Johan de Jong

Johan de Jong

Bioloog en vogelman

"Boompje klimmen, slootje vissen, kleine beestjes opsporen, braakballen zoeken ...., hiervan leren kinderen duizend maal zoveel over de natuur als uit een boekje. Daarom is het zo fijn dat De Klyster buitenactiviteiten organiseert voor het basisonderwijs! Als leerlingen een vroege en goede band opbouwen met de natuur dan zullen ze er later ook goed voor zorgen en van blijven genieten."