Stuurgroep de Klyster

Voor zaken van organisatorische en beleidsvoorbereidende aard is de Stuurgroep opgericht. Zij fungeert als een soort dagelijks bestuur. De Stuurgroep vergadert maandelijks en vraagt advies aan de werkgroep over het te voeren beleid.
Stuurgroep De Klyster bestaat uit de beleidsmedewerkers Milieu van de drie gemeenten: Korien Boerema (Dongeradeel) en Lottie Kramer (Kollumerland c.a.) en NME-coördinator Marjolein Staal.

Korien Boerema

Korien Boerema

Milieumedewerker en milieu-inspecteur Dongeradeel

Mijn naam is Korien Boerema en ik woon in Kollumerpomp. Ik ben milieumedewerker en milieu-inspecteur bij de gemeente Dongeradeel. Als contactambtenaar ben ik penningmeester van de stuurgroep.
Ik woon samen in Kollumerpomp en ben de trotse moeder van twee dochters en één zoon. Samen met hun vind ik het heerlijk om te fietsen door de landerijen. Verder ben ik een lange afstandswandelaar en loop graag in en om het Nationaal Park Lauwersmeer.
Dat ik in mijn werk met het onderwijs in aanraking kom vind ik erg leuk. Ik ben namelijk al een aantal jaren bestuurslid in de schooladviescommissie van de basisschool waar onze 2 jongste kinderen naar toe gaan. Hierdoor kom ik vaak met het onderwijs in aanraking. Ik hoop deze ervaring mee te nemen naar de stuurgroepvergaderingen.
Ik vind het van groot belang dat kinderen op de basisschool met de natuur in aanraking komen. Of het nu wadvissen is of elzensingels snoeien, iedere keer weer komen ze erg enthousiast thuis.

Lottie Kramer

Lottie Kramer

beleidsmedewerker Milieu Kollumerland c.a.

Hallo, ik ben Lottie Kramer en beleidsmedewerkster van de gemeente Kollumerland c.a. Als contactambtenaar van De Klyster ben ik voorzitter van de Stuurgroep en maak deel uit van de Werkgroep Onderwijs.
Tijdens mijn studie Milieukunde in Groningen was ik al zeer geïnteresseerd in voorlichting en educatie. Ik vind het heel belangrijk dat mensen van jongs af aan meekrijgen hoe mooi hun omgeving is. Daar moeten we zuinig op zijn. Ik ben van mening dat NME hieraan bijdraagt.

Op de foto fiets ik met mijn zoontje door de Achterhoek. Ik geniet ervan om samen met hem naar de natuur te kijken. We staan regelmatig stil om naar koeien, schapen en kippen te kijken. Maar ook een boom die naar hem zwaait vindt hij geweldig.
Ik hoop dat mijn kinderen in de toekomst op school ook natuur- en milieuonderwijs krijgen. Dat de leerkrachten daarbij ook nog gebruik maken van lesmateriaal uit een NME-Centrum. Want het is toch zonde als al dat prachtige lesmateriaal op de NME-Centra blijft staan!