Cluster Omjouwing en Ekonomy

De Klyster valt organisatorisch onder het cluster Omjouwing en Ekonomy van de gemeente Noardeast-Fryslân en Omgeving en Economie van de gemeente Dantumadiel. Zaken van organisatorische en beleidsvoorbereidende aard worden in het overleg met het clusterhoofd ingebracht.

Portefeuillehoudersoverleg

Drie maal per jaar is er een portefeuillehoudersoverleg (PFO) tussen de wethouders met NME in de portefeuille, het clusterhoofd, de teamleider van De Klyster en de NME-coördinator van De Klyster.