Cluster Duurzaamheid

De Klyster valt organisatorisch onder cluster Duurzaamheid van de gemeenten Dantumadiel en Noardeast-Fryslân. Zaken van organisatorische en beleidsvoorbereidende aard worden in het clusteroverleg ingebracht.

Portefeuillehoudersoverleg

Drie maal per jaar is er een portefeuillehoudersoverleg (PFO) tussen de duurzaamheudswethouders,  een afvaardiging van cluster duurzaamheid en coordinator van De Klyster.