In de maanden september en oktober mochten er weer ruim 850 schoolkinderen uit de groepen 7 en 8 een onvergetelijke dag beleven op de boerderij. 28 boeren ontvingen een of meerdere schoolklassen voor dit lesprogramma ‘Takomst foar in unyk Lânskip’. De kinderen gingen onder leiding van Landschapsbeheer Friesland en de centra voor Natuur- en Milieueducatie De Naturij, Pingo & Pet en De Klyster aan de slag met het snoeien van singels, de diertjes in de sloot en een creatieve opdracht. We bedanken alle leden van de agrarische natuurvereniging die hieraan mee hebben gewerkt.