Op 7 december 2022 bereikte ons het droevige bericht dat lid van het Comité van Aanbeveling van NME De Klyster, bioloog en uilendeskundige Johan de Jong is overleden. Johan de Jong heeft in 1996 het eerste centrum voor natuur- en milieu-educatie van de gemeenten Dantumadiel en Dongeradiel “De Klyster” geopend en was nog altijd lid van het comité van aanbeveling.

De Jong verzorgde meerdere workshops over de kerkuil voor De Klyster. Ieder jaar kreeg De Klyster een doos met een paar honderd braakballen van hem. Hij wilde zo zijn steentje bijdragen aan het betrekken van basisschooljeugd bij de natuur. De braakballen werden ingezet bij het project braakballen pluizen. Een project waarin leerlingen het verband leren zien tussen soorten (biodiversiteit), voedselketens en beheersmaatregelen in de landbouw en natuur. In de loop van de 25 jaar dat De Jong betrokken was bij De Klyster, hebben rond de 10.000 kinderen in Noordoost Friesland een braakbal uitgeplozen, die we van hem gekregen hebben!

De Jong heeft zijn hele leven onderzoek gedaan naar de kerkuil. Zonder zijn inzet was de kerkuil zo goed als zeker uitgestorven in Nederland. De Jong had daarnaast meer dan 36 jaar een natuurrubriek bij Omrop Fryslân op de radio. Hij is 81 jaar oud geworden.

De Klyster is dankbaar voor de jarenlange samenwerking met Johan de Jong en we zullen zijn betrokkenheid heel erg missen. We wensen zijn vrouw Roelie Ansingh en familie veel sterkte toe bij het verwerken van dit grote verlies.