Donderdag 21 april 2022 ondertekenden 3 nieuwe organisaties het Bijenpact van Silence of the Bees: Woningcorporatie Accolade, Snoek Puur Groen en Hogeschool NHL-Stenden. Zij gaan meer werk maken van biodiversiteit en de zorg voor wilde bijen.

Marjolein Staal van De Klyster verzorgde een presentatie tijdens deze ondertekening over het belang van educatie in relatie tot biodiversiteit. De Klyster tekende in 2019 samen met nog 32 organisaties een eigen bijenpact. De best practices uit het bijenpact van De Klyster -waaronder het project Underweizzz en het Hommelprojectuit- en enkele praktische tips and tricks,  kwamen tijdens haar presentatie aan de orde.

Gedeputeerde Douwe Hoogland sloot de middag af met een toespraak: “Steeds meer organisaties en bedrijven sluiten zich aan en tekenen een Bijenpact. De samenwerking tussen deze ondertekenaars draagt bij aan het bevorderen van de biodiversiteit in Friesland.”