« terug naar overzicht

Dokkum 11 juni 2020 – Burgemeester Johannes Kramer heeft het boekje “Sipke fynt in ljipaai” van Lida Dijkstra voorgelezen in het Fries en Nederlands. Hiervan is een filmpje gemaakt op Youtube, zodat alle kleuters in deze coronatijd via het digibord mee konden luisteren. Alle scholen in Noordoost Friesland kregen dit leuke boekje + een onderwijsset cadeau van De Klyster, Kening fan de Greide en Stichting DikGroen. Het voorleesboekje is een onderdeel van het project Greidefûges foar pykjes, waarmee kinderen kennis maken met onze weidevogels: grutto, kievit, tureluur, scholekster.