Dit schattige hondje is een kooikerhondje. Vroeger ging hij met de kooiker dagelijks naar de kooi. Eendenkooien zijn verborgen parels in het landschap en cultuurhistorisch erfgoed. Ga met je leerlingen mee op excursie naar de eendenkooi en ontdek het zelf.

Van te voren komt juf Hilda in de klas vertellen over het beroep van kooiker, kooikerhondjes, vangpijpen, lokeenden en de bijzondere natuurwaarden in de kooi.

Eendenkooien zijn landschapselementen waar veel te zien en beleven is. Meestal niet toegankelijk voor publiek. Je krijgt nu nu de kans om met je klas een kijkje te nemen. Ga je mee?

It Fryske Gea is eigenaar van de kooien en we hebben speciaal toestemming van It Gea om de kooien in Anjum en Gytsjerk te mogen bezoeken.

Overige informatie

  1. Voor groep 7/8 is er een lesprogramma en digitale leskist beschikbaar.
  2. Zie https://www.erfgoed-onderwijs.frl/lesprogrammas/eendenkooi/
  3. Per post ontvang je een lesbrief.