« terug naar overzicht

Samenwerking IVN en Wildlands IVN Noord is een samenwerking aangegaan met Wildlands Adventure Zoo Emmen. Het park wil een breder onderwijsaanbod, passend bij Wildlands en aansluitend op wensen en behoeften van basis- en voortgezet onderwijs. Door de samenwerking met IVN kan het park onder andere rekenen op advies over activiteiten en inhoud op basis van jarenlange ervaring met natuureducatie op scholen. Een eerste stap die IVN en Wildlands samen zetten is het uitzetten van een digitale vragenlijst onder de basisscholen in ons netwerk. Met behulp van deze vragenlijst willen we achterhalen hoe Wildlands (nog) beter kan aansluiten op wensen en verwachtingen van basisscholen als het gaat om een (educatieve) schoolreis. Zo kunnen we samen werken aan een aantrekkelijk park in het noorden.

 Vragenlijst

Via bijgevoegde link komen jullie bij een digitale vragenlijst. We stellen het op prijs als jullie deze met het team invullen, zodat we een goed beeld krijgen van de verschillende bouwen/groepen. Alvast heel hartelijk bedankt!

 https://nl.surveymonkey.com/r/vragenlijstWildlandsPO