« terug naar overzicht

In veel gemeentes is jaarlijks een himmeldei gepland voor de hoogste groepen uit het onderwijs. Toch is het ook leuk om met jongere kinderen rond de school aan het himmeljen te slaan.
In de leskist bevindt zich de afvaltas. De afvaltas is gevuld met lesmateriaal voor de groepen 3, 4 en 5 en kan gebruikt worden ter aanvulling van bijvoorbeeld een zelf georganiseerde himmeldei.
De afvaltas biedt lessuggesties, knutselideeen, een lied en een verhaal, afvalinformatie voor de leerkracht en een spel. Veel afvalplezier.
In de leskist zit ook het project ‘Zwerfafval, mooi niet’. Dit project omvat 3 lessen over zwerfafval. (schoolbreed)
Bij de gemeente kan op aanvraag gratis prikstokken, handschoenen en vuilniszakken geleend worden.