De Klyster biedt jullie in mei  20 x een bijzonder dubbelprogramma aan: een theatervoorstelling + natuurles op school.

We zien het niet altijd, maar de natuur is overal om ons heen. Denk maar eens aan de houten potloden in je klas, kriebelbeestjes onder het plein en de oude eikenboom bij school. Heb je hem wel eens goed bekeken?

Eik staat daar al meer dan honderd jaar. Altijd op dezelfde plek. Met zijn wortels stevig in de grond. Hem kan niets gebeuren, zou je denken. Toch is zijn vriend Gaai bezorgd. Mensen zeggen dat Eik ziek is. Dat hij daarom weg moet. Gaai wil Eik redden van de ondergang, maar kan dat niet alleen. Hij heeft hulp nodig, veel hulp.

De Eik was hier is een kleine filosofieles over onze verbondenheid met de allesomvattende natuur. In deze muzikale theatervoorstelling gaan leerlingen op ontdekkingsreis op de vierkante meter. Met de klas en het schoolplein als decor maken zij kennis met de schoonheid én kwetsbaarheid van hun omgeving.

Deze voorstelling begint in de klas, daarna lopen de kinderen via het schoolplein naar een boom bij jullie in de buurt.

Aansluitend verzorgt klystergids Mirja een fantastische bomen-beleef-en-crea-les.

Cultuur en Natuur komen samen in deze muzikale safari op het schoolplein! Dizze foarstelling kin yn it Frysk oft Nederlâns spile wurde.

LET OP in tegenstelling tot wat in het activiteitenboekje staat, is de voorstelling alleen geschikt voor groep 3, 4 en 5. 

Overige informatie

De Klyster werkt in dit project samen met Tryater. Dit project sluit aan bij ons jaarthema: Bomen. De school ontvangt een lesbrief van Tryater.

Duurzame ontwikkelingsdoelen

1315 leven op het land17 partnerschap om doelstellingen te bereiken