We kennen allemaal de honingbij. Deze bijen leven in een volk, hebben een koningin en geven honing. Maar er zijn ook wilde bijen, wel 357 soorten. En deze bijen leven solitair. De maskersbij is zo ’n soort.

Om deze bijen te bestuderen, te beschermen en te helpen is de Maskerbij-bende opgericht. Om een strijdmakker van de maskerbij-bende te worden is een test bedacht die bestaat uit verschillende opdrachten.

In een groepje van 4 gaan je leerlingen op onderzoek uit. Buiten de gebaande paden, in het klaverveld, op de akker en tussen de houtwallen en elzensingels.

Een stoere excursie op het prachtige landschap bij Om de Dobben in Burgum onder leiding van een natuurgids van De Klyster.

Overige informatie

PS in dit project werkt De Klyster samen met Om de Dobben. Het programma is ontwikkeld door IVN natuureducatie.

Duurzame ontwikkelingsdoelen

13 klimaatactie15 leven op het land