wieiswie
Een groot aantal mensen zet zich in voor De Klyster. Hieronder vertelt een aantal van hen over hun betrokkenheid bij De Klyster en hun band met de natuur en natuureducatie.

 • Comité van Aanbeveling
 • Het Klysterteam
 • De wethouders van de vier gemeenten
 • Stuurgroep De Klyster  Sippy Tigchelaar

  Sportvrouw en programmamaker Omrop Fryslàn

  "Bûten boartsje is bûten bewege en dat is net allinich hiel spannend en útdaagjend, mar ek nochris hiel sûn én learsum. It klinkt sa logysk, mar just yn dizze tiid is it hiel hurd nedich om dit te stimulearjen. En dat is no krekt wat De Klyster docht!"

  Henk Kroes

  Voormalig voorzitter 11 steden en Fryske Gea

  "Natuurlijk, we willen voor onze kinderen schoon water, zuivere lucht, voldoende voedsel, woonruimte en geluk. Daarvoor zullen we op een duurzame manier met onze aarde om moeten gaan..... Mooie woorden, die De Klyster omzet in daden! Met het UurNatuur-programma komen alle kinderen in aanraking met de natuur in hun eigen leefomgeving. Daar begint het."

  Nynke Rixt Jukema

  Architect

  "Je gaat pas iets waarderen als je snapt wat je ziet! Daarom gun ik ieder kind een meester of juf die het klaslokaal uitdurft, hup de natuur in. De Klyster helpt daarbij, dat vind ik geweldig."

  Syb van der Ploeg

  Zanger en natuurliefhebber

  "In deze tijd waarin kinderen steeds minder buiten komen, vind ik het erg belangrijk dat de jeugd door De Klyster gestimuleerd wordt om eropuit te gaan. Noordoost Friesland is zó mooi .... as jonkje wie ik altiten bûtendoar en is myn leafde foar de natuer ûntstien. Dit komt alle berne ta, dat learzens en âld spikerbroek oan en it fjild yn!"

  Johan de Jong

  Bioloog en vogelman

  "Boompje klimmen, slootje vissen, kleine beestjes opsporen, braakballen zoeken ...., hiervan leren kinderen duizend maal zoveel over de natuur als uit een boekje. Daarom is het zo fijn dat De Klyster buitenactiviteiten organiseert voor het basisonderwijs! Als leerlingen een vroege en goede band opbouwen met de natuur dan zullen ze er later ook goed voor zorgen en van blijven genieten."  Het Klysterteam bestaat uit: Marjolein Staal (NME-coordinator en teamleider) Fernanda de Zwart (medewerker administratie en planning), Pyke Kroes (projectmedewerker), Greetje Wever (projectmedewerker), Betty Kooistra (vrijwilliger en natuurgids), Annemarie van der Molen (vrijwilliger, wad- en natuurgids), Olga Baggelaar (wadloopgids en natuurgids), Sieberen Postema (vrijwilliger en natuurgids), Tineke Feenstra (vrijwilliger en hulpgids), Fokko Winterwerp (vrijwilliger en hulpgids), Pieter van der Galien (vrijwilliger en technische dienst), Bertus Volbeda (vrijwilliger en natuurgids in opleiding), Jan Rietberg (vrijwilliger en gids/begeleider), Bianca van Tielen (vrijwilliger)

  Marjolein Staal

  NME-coördinator en teamleider

  Mijn naam is Marjolein Staal. Op de foto rust ik met mijn drie jongens uit van een lange bergwandeling in de Zuidelijke Alpen. Drinken uit de smeltwaterrivier, het geraas horen waarmee dit water naar beneden stort en de ijle lucht voelen, is samen met het magnifieke uitzicht voor mij puur genieten.... en het bewijs dat de natuur ontspant, inspireert en je weer energie geeft. Daarom moeten we zuinig zijn op al onze mooie buitenplekken. Ik merk aan de kinderen dat hun nieuwsgierigheid vooral gewekt wordt door in de natuur te zíjn, de natuur te beleven en te ervaren met alle zintuigen. Want, teruggekomen van zo'n wandeling zoeken ze op hoe dat ene mooie vlindertje toch heet dat we onderweg tegenkwamen, om het daarna nooit meer te vergeten en -misschien nog veel belangrijker- om er goed voor te zorgen.

  Ik ben ervan overtuigd dat ieder kind van nature geïnteresseerd is in alles wat groeit en bloeit. Om ze natuurbesef bij te brengen hebben ze echter wel enthousiastelingen, goede voorbeelden en ervaringen nodig. Daarom gun ik ieder kind een grootouder, buurman, meester of juf om hen te inspireren. Tijdens mijn studie aan de Pedagogische Academie was de biologieleraar mijn grote inspirator. Het komt mede door hem dat ik nu met veel plezier werkzaam ben als coördinator van NME-Centrum De Klyster.

  Fernanda de Zwart

  medewerker administratie en planning

  Mijn naam is Fernanda de Zwart, woon in Feanwālden. Ik ben 49 jaar jong, mijn hobby's zijn tuinieren, fietsen, wandelen, decoreren en nog veel meer.
  Wat ik doe bij "de Klyster": In grote lijnen, lesmateriaal uitlenen aan en terugontvangen van scholen. De leskisten nakijken, aanvullen, schoonmaken en tussendoor een kopje koffie drinken. Alle werkzaamheden die voorkomen wil ik graag doen, dan ben ik goed voorbereid op wat er gebeurt en wat ik doe. Allround dus. Geweldige locatie op een fantastische plek, midden in de natuur, waar ik enorm van hou. Samen bij dieren en mensen te zijn, groot en klein, dik en dun, ga zo maar door. Het fijne van de natuur is dat het elke dag geeft, de bloemen gaan bloeien, de bomen krijgen bladeren, daar kan ik enorm van genieten.

  Pyke Kroes

  projectmedewerker

  Myn namme is Pyke Kroes, ik wenje yn Mantgum en ha trije jonges. Sūnt 1 oktober 2008 bin ik belutsen by NME sintrum De Klyster. Ik bin ssp-er (selsstannich en sūnder personiel) en doch foaral kommunikaasje en edukaasje projekten op it mźd fan duorsumens en enerzjy. Ik ha yn Velp op de boskbouskoalle sitten, yn Grins miljeukunde studearre en yn Ljouwert de pabo dien. Ik ha wurke by 'Ingenieursbureau Oranjewoud' en de provinsje Fryslān.
  Op dit stuit binne ik dwaande it materiaal śt in tal besteande leskisten kritysk te besjen. Troch de leskisten mei besteand materiaal oan te follen en eventueel nij materiaal te ūntwikkeljen besykje ik wer in kompleet, korrekt en 'up-to-date' oanbod oan materiaal te krijen dat foldocht oan de kearndoelen fan it basisūnderwiis. Omdat ik ek as ynfalkrźft foar groep 7 en 8 op basisskoalle De Gielguorde yn Mantgum aktyf bin, kin ik praktyk ūnderfining kombinearje mei it ūntwikkeljen fan les materiaal.

  Op de foto bin ik mei myn jonges yn e simmerfakānsje fan 2008 oan it kanofarren troch Fryslān. Efter hūs ha wy de kano yn it wetter ploft. In wike lang yn waar en wyn in bytsje oerlibje: mei spierkrźft foarśtkomme en ūnderweis sliepe yn tintsjes yn it lān by in boer. Underweis śs fernuverje oer wat der om śs hinne bart yn en op it wetter: de wyn dy't twirret, de dūkende en swimmende fūgels, de bloeiende planten, sūnder kompjūter, gameboy en t.v. wźze yn de natuer. Dit fyn ik ien fan de wichtige dingen dy't ik myn bern, mar ek oare bern mei jaan wol. Lūk der op śt en fiel, rūk, priuw, sjoch en hear wat der om dy hinne bart!!!

  Greetje Wever

  projectmedewerker

  Mijn naam is Greetje Wever. Ik heb nu een paar workshops voor natuurgidsen van het IVN gedaan en ben sinds een tijdje verbonden aan de Klyster voor het maken van een natuurpad voor de kleuters in de herfst. Dit gaat in het teken van heksen staan. Leuk en creatief werk waarbij ik me helemaal in mijn element voel. In mijn dagelijks leven werk ik als leerkracht op een basisschool waar ik ook meestal met de jongere kinderen in de weer ben.

  Zelf ben ik een echte natuurliefhebber die er zo vaak als het kan op uit trekt en geniet van wandelingen, kanotochtjes of zeiltochtjes in de natuur. Mijn eigen kinderen en de kinderen in mijn klas probeer ik zoveel mogelijk met de natuur in aanraking te brengen en hen mee te laten verwonderen hoe mooi alles om om heen is en hoe waardevol om te behouden. Vanuit de liefde voor - en kennis van de natuur ontstaat respect en de wil om er verantwoord mee om te gaan. Dat wil ik graag overbrengen!

  Betty Kooistra

  vrijwilliger en natuurgids

  Mijn naam is Betty Kooistra. Als IVN natuur- en watergids van Noordoost Friesland kwam ik 5 jaar geleden in contact met de Klyster. Al gauw werd ik door Marjolein gevraagd of ik mij als natuurgids wilde inzetten voor de Klyster. Nu begeleid ik kinderen bij de speurtochten en het kabouterpad. Verder werkte ik mee aan speciale projecten zoals "Water in de peiling" dat zich afspeelde in het Ottema Wiersma reservaat. Ik voel me thuis in het team van de Klyster.

  Wat betekent de natuur voor mij. Heel veel. Als telg uit een geslacht van rietsnijders, die werkzaam waren in de Alde Feanen, zit de natuur in mijn genen. Als ik in het veld rond struin roepen bepaalde geuren en geluiden herinneringen op uit mijn jeugd.Vissen aan de slootkant, op zoek naar gagel in het laagveenmoeras. Eieren zoeken met mijn vader, pinksterbloemen plukken voor mijn moeder.

  Ik gun dit ieder kind. Daarom hoop ik dat wat de Klyster doet zijn sporen achter laat. Dat kinderen leren kijken naar het mooie wat zich rondom ons bevindt. Het zit soms in het hele kleine. Misschien dat een bloeiende paardebloem of de vangst van een waterschorpioen daar een bijdrage aan kan leveren. Als je een kind kunt laten zien hoe mooi alles om je heen is leren ze dat volgens mij later te waarderen en te respecteren. Met respect komt behoud. De natuur is bovendien een levensbehoefte. Ik hoop dat nog vele kleine kabouters hun weg naar ons NME-Centrum vinden.

  Annemarie v/d Molen

  vrijwilliger, wad- en natuurgids

  Mijn naam is Annemarie v/d. Molen. Ik ben woonachtig in Dokkum. Gehuwd en trotse moeder van een dochter en een zoon.

  Vanaf 2010 ga ik voor de Klyster verschillende excursies verzorgen.
  Mijn liefde voor de natuur heb ik van huis uit meegekregen. Als geboren en getogen Amelandse stond ik altijd midden in de natuur. Eieren zoeken, garnalen kruien, dieren observeren...
  Altijd in de bossen, duinen en op het strand. Ik besef ook des te meer dat ik een geluksvogel was met al die pracht om mij heen.

  Ik heb de Hogere Agrarische Pedagogische school gedaan. Hier heb ik o.a. mijn biologie bevoegdheid behaald. Ik heb voor verschillende doelgroepen gestaan, waar ik de ervaring had dat kinderen tijdens praktijklessen heel enthousiast dingen oppakken. Dit zie ik ook terug in de excursies.
  Tijdens mijn opleiding ben ik begonnen met het geven van verschillende excursies. Vooral de wadexcursies blijven mij boeien. Je weet nooit wat je van te voren vindt. En wie wil nu niet op de zeebodem lopen?!
  Met de excursies hoop ik kinderen te laten genieten van de natuur en hier ook respectvol mee om te laten gaan.

  Op de foto zijn we bij Bųdal. Op weg naar een gletsjertong van de Jostedalsbreen in het altijd fascinerende Noorwegen.

  Olga Baggelaar

  wadloopgids

  Mijn naam is Olga Baggelaar, ik woon in Holwerd, aan de Waddenzee.

  Ik ga dit schooljaar, de wadexcursies "Vissen in de geul" en "Struinen op het wad" voor de Klyster verzorgen.

  Ik ben opgegroeid in Amsterdam. Met ons gezin trokken we veel de natuur in, vooral het strand en de zee vond ik prachtig. Op het strand liep ik altijd al schelpen te verzamelen. Dat doe ik nog steeds. Schelpen vind ik van die wondertjes van de natuur die mij nog steeds verbazen, dat kleine primitieve beestjes zonder hersenen zulke mooie kunstwerkjes kunnen maken uit alleen een hoopje zand, vind ik onvoorstelbaar.

  Veel in mijn leven heeft met water te maken. Ik werk ondermeer in het Tolhuisbad te Dokkum, ik ben al meer dan twintig jaar een enthousiaste sportduiker en onderwater-fotograaf. Sinds vier jaar ben ik wadloopgids bij Wadloopcentrum Friesland. Ik schilder, vooral de zeeėn en het wad. Wij hebben een bootje en varen op het wad.

  Elf jaar geleden heb ik de natuurgidsencursus van het IVN gevolgd, vervolgens heb ik vier seizoenen bij Expozee te Lauwersoog gewerkt als educatiefmedewerker en natuurgids in het Lauwersmeergebied. In 2001 is Expozee helaas failliet gegaan.

  Sommigen kennen mij wellicht ook uit het onderwijs. Enkele jaren geleden heb ik als zij-instromer de PABO-verkort gedaan, sindsdien val ik in op diverse scholen in de regio.

  Op de foto zie je mij bij een prachtig geultje op het wad bij Blija.

  Sieberen Postema

  vrijwilliger en natuurgids

  Hallo, mijn naam is Sieberen Postema, ik ben 64 jaar, getrouwd met Lammie en samen hebben we vijf kinderen.
  We wonen in het prachtige wouddorp De Tike, vlakbij het unieke meer "De Leijen".
  Met de Klyster ben ik in contact gekomen via het IVN. Het IVN vroeg of ik het project over de elzensingels in de Noardlike Fryske Wālden educatief wilde begeleiden. Ik doe dit nu vier jaar en vind het prachtig om kinderen iets over de natuur te vertellen.
  Naast klystergids ben ik IVN-natuurgids en gids ik ook voor de stichting "Elzegea".
  Vroeger waren we altijd in de natuur. Als we uit school kwamen gingen we vissen, eieren zoeken en ook vaak met een oude zeilboot de Leijen op.
  De natuur is voor mij heel belangrijk en ik hoop dat ook op de kinderen over te brengen.
  Op de foto Sieberen die de kinderen wijst op een nest van de buizerd in de elzensingel bij boer Lieuwes in Oudwoude.

  Tineke Feenstra

  vrijwilliger en hulpgids

  Mijn naam is Tineke Feenstra en ik woon in Damwoude. Ik ben altijd heel nieuwsgierig hoe planten of dieren om mij heen in de natuur of mijn tuin heten. Mijn zoon en dochter zijn ook altijd geļnteresseerd in welke vogel er nu weer in de tuin zit of welke vlinder daar fladdert of wat we onderweg tegenkomen. Laatst hadden we op een avond nog een egel in de tuin die wat water dronk uit het vogeldrinkbakje.

  Sinds 2009 ben ik vrijwilliger bij De Klyster en help mee op het kabouterpad. Ook mijn dochter heeft met haar groep het kabouterpad gedaan bij De Klyster, ze was daar heel enthousiast over. Ik hoop dat nog veel meer kinderen het kabouterpad net zo leuk zullen vinden en tegelijk ook respect voor de natuur krijgen. Vooral het onderdeel slootjevissen vind ik net zo leuk als de kinderen zelf.

  Ik vind het fijn met de enthousiaste mensen van De Klyster samen te werken in de mooie, groene omgeving waar het kabouterpad uitgezet wordt. De foto is genomen tijdens het kabouterpad afgelopen lente, links zit Laurens, Betty in het midden en ik zit rechts.

  Fokko Winterwerp

  vrijwilliger en natuurgids

  Mijn naam is Fokko Winterwerp en mijn leeftijd is 64 jaar.
  Tussen 1977 en 1988 heb ik als NME-coordinator gewerkt in de gemeenten Vlaardingen en Leeuwarden. Sindsdien run ik samen met mijn vrouw een onderneming vanuit huis.

  De interactie tussen kind en natuur is altijd een spontaan, authentiek - en daarom boeiend - proces, dit is altijd mijn passie geweest en zal het altijd blijven. Want kind en natuur ontwikkelen zich beiden en houden mij daarbij als begeleider steeds wakker in de bezinning op mijn eigen levensdoelen.
  Het kind ontwikkelt zich in het basisonderwijs van peuter naar puber, de natuur kent een enorme verscheidenheid in vormen en gedragingen van organismen in elk seizoen. Laat kinderen dit toch zelf ontdekken en bijhouden in plaats van losse feiten leren uit boeken. Het laatste is immers in het digitale ik-tijdperk van heden, waarin stadskinderen soms denken dat kip in de diepvries geboren wordt en melk meer met een fabriek dan met een koe te maken heeft niet meer dan een brevet van onvermogen!

  In het onderwijs zou iedereen zich bewust moeten zijn van het hoofddoel van NME: het bereiken van een grondhouding in gedrag van de mens, die besef van afhankelijkheid en verantwoordelijkheid heeft voor de natuur, een mens ook die daarin oprecht interesse toont. Met daarnaast ook een mens die gevoel heeft voor samenwerking en schoonheid door aangeboden leersituaties zoals de Klyster daarin een uitstekend ondersteunend voorbeeld geeft voor de scholen.

  Bij De Klyster ben ik vrijwilliger als medebegeleider bij de wadexcursies en ondersteuner bij het kabouterpad. Nu ben ik bezig met het opzetten van weidevogelexcursies voor de bovenbouw.

  Pieter van der Galiėn

  vrijwilliger en technische dienst

  Hallo, ik ben Pieter van der Galiėn en woon in Broeksterwoude. Heb 26 jaar een eigen bedrijf gehad, het bedrijf is verkocht en ik zit nu in de deeltijdfut.
  Ik ben via de vogelwacht, waar ik 20 jaar secretaris ben geweest, als vrijwilliger bij de Klyster gekomen. Bij de vogelwacht gingen we met 5 schoolklassen uit Damwâld en Broeksterwoude met de weidevogelleskist het veld in. Als er dan wat onderdeeltjes van de leskist stuk gaan moet het weer worden gemaakt en als Marjolein dan vraagt: "Als er hier wat stuk is wil jij het dan herstellen?" En er wordt bevestigend op geantwoord dan weet Marjolein mij te vinden.
  Nieuwe leskisten en -koffertjes, visnetjes herstellen, leskisten waar wat aan mankeert repareren, kabouters maken voor het kabouterpad er is altijd wel wat te doen.
  Mooiste klus was wel het inklapbare karretje waar de watermonsterkist op staat. De grootste klus was het maken van 75 vlinderkasten, maanden mee bezig geweest. Maar toch allemaal prachtig werk vooral als je weet waar het voor wordt gebruikt.
  Ook voor de vogelwacht doe ik nog veel vrijwilligerswerk. Nog steeds met de 5 schoolklassen het veld in met de weidevogelleskist, moet ook allemaal geregeld worden met andere vrijwilligers en de scholen, beheer van de website (www.vogelwachtakkerwoude.nl) en 2 keer per jaar maak ik het boekje 'Fjildpraet'.
  Wij inventariseren, Siebe Alkema en ik, in het voorjaar een stukje natuurgebied (Tusken Lytsen) voor Staatsbosbeheer.
  Ook zit ik nog wat in het politieke wereldje n.l. als secretaris van Dantumadiel'82.
  Al met al gaat er bij mij toch wel heel veel vrije tijd in de natuur zitten. Toch maak ik ook nog tijd vrij voor andere hobby's zoals motorrijden, even de zinnen verzetten, even te toeren, zoals op de foto waar we even pauzeren op het Dwingelerveld.

  Bertus Volbeda

  vrijwilliger en natuurgids in opleiding

  Mijn naam is Bertus Volbeda ik ben geboren en getogen in De Westereen, momenteel wonen wij Bertus en Annelies (al 33jaar mijn vrouw en maatje) in Westergeest.
  Samen hebben wij 3 kinderen.
  Voor de Klyster ga ik mij bezig houden met Natuursprong (een project van Staatsbosbeheer en de Sportbond) met als doelstelling de kinderen van de basis school te laten spelen in de natuur.
  De natuur is overal om ons heen en het is mij een eer om bewustwording te stimuleren zoals dat ook bij mij is gedaan.

  Jan Rietberg

  vrijwilliger en gids/begeleider

  Mijn naam is Jan Rietberg. Ik ben geboren en getogen in Holten op een boerderij, en ik woon nu met mijn echtgenote in, of op zijn Fries gezegd 'op' Sibrandahūs. Mijn geboortejaar is 1949. We hebben 4 kinderen en 5 pakesizzers.
  Ik heb het grootste deel van mijn leven in de landbouwvoorlichting gewerkt, met name in de rundveehouderijsector en de biologische landbouw. Ik ken het boerenleven dus van binnenuit.
  Mijn hobby's zijn vele, volgens mijn vrouw teveel. Ik heb veel tijd besteed aan lange afstand lopen, mag graag vissen, heb schapen gehouden en fok nu nog sierkippen , hou van tuinieren en van de natuur in brede zin. Daarnaast zijn er de nodige sociale verplichtingen als kerkenraad, voedselbank en bestuurlijke zaken voor wat betreft de hobby's.
  Verder doe ik me enige regelmaat een dag vrijwilligerswerk in de Kruidhof in Buitenpost, waar ik de fruitbomen snoei en rondleidingen geef.
  Tot nu toe heb ik als gids/begeleider meegewerkt aan het project Noardelijke Fryske Wālden, het weidevogelproject en natuursprong vooral in Achtkarspelen. Omdat dit allemaal wat verder weg is, heb ik me gemeld bij de Klyster. Ik hoop een positieve bijdrage te leveren aan het werk van de Klyster.

  Bianca van Tielen

  vrijwilliger

  Ik ben geboren in Vlaardingen en sinds februari 2014 woon ik in Damwoude. ik ben verhuisd vanwege de ruimte en het groen dat hier is Friesland is. ik vind het fijn om hier te wonen. Mijn opleidingen liggen in het hoveniersgebied en bloemisterij en ik heb nog een lerarenopleiding gevolgd voor het Vrijeschool onderwijs.
  Ik houd erg van buiten zijn, in de tuin werken en bloemschikken. en vind ik het leuk om kinderen te leren over de natuur.  De Klyster is een initiatief van de gemeenten Dantumadiel, Dongeradeel, Kollumerland c.a. en Ferwerderadiel en wordt volledig gefinancierd door deze gemeenten. De wethouders milieu zijn nauw betrokken bij de Klyster.

  Gerben Wiersma

  wethālder Dantumadiel

  Mijn naam is Gerben Wiersma en ik kom uit Walterswāld. Sinds mei 2014 ben ik wethouder in de gemeente Dantumadiel. In portefeuille heb ik onderwijs, jeugdzorg, groenbeheer en milieu. De natuur zie ik als belangrijk onderdeel van de schepping en is voor mij een dik boek met vele (levens)lessen. Wij hebben altijd geprobeerd onze kinderen bewust te maken van het feit dat de natuur voor ons van levensbelang is. Niet alleen voedsel en zuurstof zijn voor ons onmisbaar maar de natuur is ook rustgevend en een belangrijke inspiratiebron.

  Daarom ben ik er een groot voorstander van om kinderen al op jonge leeftijd mee de natuur in te nemen en ze te laten zien, horen, voelen en proeven hoe knap dit alles tot in de kleinste details is gemaakt en hoe perfect alles op elkaar is afgestemd. Daarnaast is het heel belangrijk om te laten zien wat schadelijk is voor natuur en milieu en hoe wij dat zo veel mogelijk kunnen voorkomen. Dat begint namelijk bij jezelf!

  De Klyster geeft hier op een professionele maar ook speelse manier invulling aan en daar wil ik graag aan bijdragen.

  Goed rentmeesterschap is een must!  Voor zaken van organisatorische en beleidsvoorbereidende aard is de Stuurgroep opgericht. Zij fungeert als een soort dagelijks bestuur. De Stuurgroep vergadert maandelijks en vraagt advies aan de werkgroep over het te voeren beleid.
  Stuurgroep De Klyster bestaat uit de beleidsmedewerkers Milieu van de drie gemeenten: Korien Boerema (Dongeradeel) en Lottie Kramer (Kollumerland c.a.) en NME-coördinator Marjolein Staal.

  Korien Boerema

  milieumedewerker en milieu-inspecteur Dongeradeel

  Mijn naam is Korien Boerema en ik woon in Kollumerpomp. Ik ben milieumedewerker en milieu-inspecteur bij de gemeente Dongeradeel. Als contactambtenaar ben ik penningmeester van de stuurgroep.
  Ik woon samen in Kollumerpomp en ben de trotse moeder van twee dochters en één zoon. Samen met hun vind ik het heerlijk om te fietsen door de landerijen. Verder ben ik een lange afstandswandelaar en loop graag in en om het Nationaal Park Lauwersmeer.
  Dat ik in mijn werk met het onderwijs in aanraking kom vind ik erg leuk. Ik ben namelijk al een aantal jaren bestuurslid in de schooladviescommissie van de basisschool waar onze 2 jongste kinderen naar toe gaan. Hierdoor kom ik vaak met het onderwijs in aanraking. Ik hoop deze ervaring mee te nemen naar de stuurgroepvergaderingen.
  Ik vind het van groot belang dat kinderen op de basisschool met de natuur in aanraking komen. Of het nu wadvissen is of elzensingels snoeien, iedere keer weer komen ze erg enthousiast thuis.

  Lottie Kramer

  beleidsmedewerker Milieu Kollumerland c.a

  Hallo, ik ben Lottie Kramer en beleidsmedewerkster van de gemeente Kollumerland c.a. Als contactambtenaar van De Klyster ben ik voorzitter van de Stuurgroep en maak deel uit van de Werkgroep Onderwijs.
  Tijdens mijn studie Milieukunde in Groningen was ik al zeer geļnteresseerd in voorlichting en educatie. Ik vind het heel belangrijk dat mensen van jongs af aan meekrijgen hoe mooi hun omgeving is. Daar moeten we zuinig op zijn. Ik ben van mening dat NME hieraan bijdraagt.

  Op de foto fiets ik met mijn zoontje door de Achterhoek. Ik geniet ervan om samen met hem naar de natuur te kijken. We staan regelmatig stil om naar koeien, schapen en kippen te kijken. Maar ook een boom die naar hem zwaait vindt hij geweldig.
  Ik hoop dat mijn kinderen in de toekomst op school ook natuur- en milieuonderwijs krijgen. Dat de leerkrachten daarbij ook nog gebruik maken van lesmateriaal uit een NME-Centrum. Want het is toch zonde als al dat prachtige lesmateriaal op de NME-Centra blijft staan!