Klik op 'aanmelden' bij de activiteiten waaraan je mee wilt doen.

* Let op, de prijs van de activiteiten is de Vriendenprijs. Scholen die geen Vriend van De Klyster zijn betalen het dubbele tarief. In de bevestiging staat dus het vriendentarief. U kunt vriend worden, dit kost per jaar €12,50 + €0,35 per leerling. Wilt u dat, stuur een mail naar .Bijen in de Kruidhof

Veel mensen zijn angstig voor bijen omdat ze een beetje op wespen lijken. Dat hoeft helemaal niet! In deze excursie leren de kinderen (maar ook hun juffen en meesters) van alles over de bij!

Bijen zijn geweldige beestjes. Ze zijn ontzettend belangrijk voor de bestuiving van planten en daarmee voor onze voedselproductie. Bovendien maken ze honing! In het kader van Culturele Hoofdstad Leeuwarden-Fryslân 2018 is de botanische tuin de Kruidhof de landingsplek van thema ‘Silence of the Bees’. Leer wat de bijen allemaal voor ons betekenen en laat je onderdompel in een echt bijenmuziekstuk. 2018 wordt het jaar van de bij!

 

Deze excursie sluit aan bij Underweizzz.

LF-2018
€ 1 per kind*


Natuuravontuur

Activiteit sluit aan bij Culturele Hoofdstad 2018, thema Land Art en Celebrating Diversity!

Vlakbij Driesum ligt Rinsma Pôle, een natuurgebied met kronkelpaadjes, water, veldjes en heuvels. Dit gebied is aangelegd op een voormaligis baggerdepot. De natuur heeft het weer helemaal overgenomen waardoor het een spannend landschap is geworden. En dat gaan we uitbuiten door o.a. camoufleren, te verstoppen en beestjes te zoeken.

 

Kunstenaars laten zich inspireren door lijnen, kleuren, vormen in landschap en natuur. Land art kan gezien worden als een vorm van kunst, waarbij de hele natuur in de kunst opgenomen wordt. Tot slot van de excursie gaan de kinderen daarom een groot natuurschilderij maken.

LF-2018
€ 1 per kind*


recreati-e en natuurterreinwaterrietNatuursprong

Activiteit sluit aan bij Culturele Hoofdstad 2018, thema Land Art!

De Kollumerwaard is een prachtig natuurgebied in het Lauwersland met bos en water. Natuursprong is heel basic: een ochtend lekker met de klas spelenderwijs de natuur ontdekken. De gids besteedt veel aandacht aan natuurvondsten van de kinderen en doet stoere spelletjes en bouwt hutten en bruggen met de kinderen. Vies worden mag!

Tot slot gaan de kinderen een museum maken van natuurschilderijen en inpakkunst. Installatiekunstenaar Christo werd bekend vanwege zijn 'inpakkunst'.

LF-2018
€ 1 per kind*


Op Avontoer bij de Boer

Activiteit sluit aan bij Culturele Hoofdstad 2018, thema Kening fan de Greide! "Op Avontoer bij de Boer" is een ontdekkingstocht op de boerderij en in het weiland bij een boer op de hoek. Met speciale aandacht voor weidevogels.

Na een kort filmpje over weidevogels op school, gaan de leerlingen een ochtend of middag naar de boerderij. De boer vertelt over zijn werk en daarna neemt een gids/vogelkenner de kinderen mee op excursie. De leerlingen gaan zelf ook aan de slag met opdrachten in en rond de boerderij. Tip: Gebruik het drietalig werkboekje "Maitiid yn it Lân" over weidevogels. Dit is te bestellen bij het CEDIN.

LF-2018
€ 1 per kind*


stoere meiden speuren naar vogelsmet de laarzen in het plasdras weiland kijken naar weidevogelseieren bekijkenboer vertelt de kinderen over zijn werkKening fan de Greide! De SkriesPierewaaien

Activiteit sluit aan bij Culturele Hoofdstad 2018, thema Sense of Place!

Pierewaaien gaat over WAD ETEN en DE PLASTIC SOEP. We starten buitendijks op de kwelder ten oosten van de Pier van Holwerd. Met 2 boswachter en 2 wadgidsen gaan we het Wad verkennen, speuren naar sporen, baggeren door het slib en planten proeven. Daarna gaan we naar Waddenbelevingscentrum de Noordhoren en daar in groepjes opdrachten doen bij o.a.: de eb en vloed-bak, het vissenaquarium, de microscoophoek.

Speciaal voor LF-2018 ontvangt de school gratis het 2-talige kinderboek "Fûgels oan ús Kust" en voor ieder kind een vogelzoekkaart. Dit jaar schenken de gidsen extra aandacht aan de plastic soep en gaan hier een kunstwerk van maken.

LF-2018
€ 1 per kind*


lamsoorregen op komstweids uitzicht over de kwelderkinderen in de kwelderparkeren bij Noordhoren (kerkje)Vissen i.d. Geul & Wadlopen

Activiteit sluit aan bij Culturele Hoofdstad 2018, thema Sense of Place!

Echte stoere wadexcursie waarbij als hoogtepunt met een groot sleepnet gevist wordt in een geul. De vangst bestaat uit kleine visjes, krabben, garnalen, kwalletjes en ....... wie zal het zeggen, 't is altijd weer spannend wat je op zult halen!
Lekker rondbanjeren in het slik, en ontdekken welke beestjes in de blubber wonen. De Hoek van de Bant ligt voor de spuisluizen bij Lauwersoog nog aan de Friese kant en is een prachtig gebied om met de kinderen te 'wadlopen'. Speciaal voor LF-2018 ontvangt de school gratis het 2-talige kinderboek "Fûgels oan ús Kust" en voor ieder kind een vogelzoekkaart. In de klas gaat de leerkracht aan de slag met het maken van Waddenkunst.

NB. de data en tijden zijn zo gekozen vanwege het tij.

LF-2018
€ 1 per kind*


wadvissen sleepnethet net wordt binnengehaaldgids Olga leegt het sleepnetop weg naar de vaargeulde vangstenbakgids Annemarie legt uiteen krab gevangenwarme kleding, korte broek en schoenen strak om je voetenmet zijn allen het sleepnet slependwergpijlstaart inktvisstoere meid met kwalZadenpakket

Gratis zadenpakket en lesbrief om in de klas te kunnen zaaien.

voorjaar/zomer
gratisDeze activiteit is (voor dit jaar) voorbij. Je kunt je er niet meer voor opgeven.