nieuws

3 oktober 2019

Gratis IVN lespakket Reis mee met de Natuur.

Het thema van de Kinderboekenweek 2019 is ‘Reis mee!

Ook dieren reizen in hun leven heel wat af. Maar waarom reizen dieren eigenlijk? Hoe doen ze dat? En waar gaan ze naar toe?  Gans, kikker, mol, paling, vleermuis en slak. In het lespakket wordt ingezoomd op het reisgedrag van zes in Nederland levende dieren. Om goed aan te sluiten bij de Kinderboekenweek is bij alle dieren een kort verhaal geschreven. De digitale lesmap ‘Reis mee! met de natuur’ is geschikt voor groep 1-8. Gratis voor jullie beschikbaar, dit leuke lespakket! Vraag het hier aan: https://doemee.ivn.nl/download-lespakket-reis-mee


Download nieuwsbrief (pdf) »


25 september 2019

52-buitenavonturen Oosternijkerk

De 15 leerlingen van groep drie van basisschool De Wrâldwizer uit Oosternijkerk beleefden gister een bijzondere middag. Een levende boom kwam op het schoolplein een spannend verhaal vertellen over leven in de natuur. Na het verhaal kregen de leerlingen als eersten in Noordoost Friesland elk een ‘52-buitenavonturenboekje in Fryslân’ uitgereikt van NME De Klyster.

Voor alle kinderen stond ook een paar laarsjes klaar, want de leerlingen werden gelijk door klystergids Jan Tiede Bouma meegenomen naar het bos achter school om een opdracht uit het boekje te doen, namelijk bodemdiertjes zoeken. Vol enthousiasme gingen de kinderen op zoek naar wormen, pissebedden en naaktslakken.


Lees verder (https://kollumercourant.nl/artikel/1048767/kinderen-wraldwizer-kunnen-52-keer-op-avontuur-met-boekje.html) »

25 september 2019

Nieuwsbrief 2019 - 7


Lees verder (pdf) »


25 september 2019

Leerlingen oogsten zelfgezaaide pompoenen

Deze weken is er geoogst door de 5 pilotscholen die meedoen aan het project Miss Pumpkin van De Klyster. Een project over gezonde voeding, bewegen, en omgaan met de aarde.25 september 2019

Leerlingen oogsten zelfgezaaide pompoenen

Deze weken is er geoogst door de 5 pilotscholen die meedoen aan het project Miss Pumpkin van De Klyster. Een project over gezonde voeding, bewegen, en omgaan met de aarde.8 juli 2019

Zaadbommen en Bijenhotels maken voor Opening Fietstunnel

NME De Klyster heeft met leerlingen van de Theun de Vriesskoalle en De Frissel uit Feanwâlden zaadbommen en bijenhotels gemaakt voor de opening van de fietstunnel bij de Goddeleaze Singel. Klysters Hilda en Jan Tiede gaven ook een gastles over de wilde bij.11 juni 2019

Pompoenen in de volle grond

Afgelopen week hebben meer dan 200 leerlingen hun zelf opgekweekte pompoenplantje in de volle grond gezet. Dit deden ze in de dorpsmoestuin en bij akkerbouwboeren.11 juni 2019

Nieuwsbrief 2019-5

In deze nieuwsbrief een selectie uit het aanbod van na de zomervakantie voor het basisonderwijs.


Download nieuwsbrief (pdf) »


11 juni 2019

Nieuwsbrief 2019-3

In deze nieuwsbrief alles over hoe u Kikkerdrilpakket in de klas kunt bestellen.


Download nieuwsbrief (pdf) »


4 februari 2019

Nieuwsbrief 2019-1

In deze eerste nieuwsbrief van 2019 informatie over:

  • het project Jong leren eten
  • het pakket Vogels in de Winter
  • de Nationale buitenles op 2 februari 2019


Download nieuwsbrief (pdf) »


3 april 2019

Biodiversiteit in Noardeast Fryslân - werkgroep Twirre

Informatie bijeenkomst 13 maart

13 maart was de informatiebijeenkomst van werkgroep Twirre. Met 100 enthousiastelingen uit de omgeving zijn acties bedacht om Noardeast Fryslân - onze eigen leefomgeving -  gezonder en mooier te maken door te werken aan de biodiversiteit in de regio.21 maart 2019

10-jarig jubileum Olga Baggelaar

Natuur- en wadgids Olga Baggelaar is in 2018 tien jaar werkzaam bij De Klyster als vrijwilliger. Olga is gek van het Wad: ze vaart er graag, fotografeert, schildert, duikt en wil haar liefde voor dit werelderfgoed bovendien graag doorgeven aan kinderen. Olga heeft zelf excursies ontworpen voor Moddergat en Hoek van de Bant en heeft de afgelopen jaren duizenden leerlingen wadschatten laten ontdekken. Daarnaast is Olga de gids in het Veenkloosterbos en Geastmerbosk. Dank je wel Olga voor je enthousiasme en geweldig dat je de jongere generatie betrekt bij de natuur. 28 januari 2019

10 jarig jubileum Sieberen Postema

Tijdens het nieuwjaarsdiner is klystervrijwilliger Sieberen Postema gehuldigd. Sieberen was in 2018 namelijk 10 jaar natuurgids bij De Klyster.

 

Sieberen werd tijdens een fotoshow in het zonnetje gezet: "Sieberen nimt it leafst bern út de boppebou mei op in paad en lit it lytse spult graach oer oan oaren. Hij is in natoerman pur sang, mei graach ris fiskje, hat de ferrekiker om'e nekke, hat it mier oan kompjoeters en hat troch syn swiere stim en foarkommen altiten alle oandacht. Syn frou Lammie, ek gek op de natoer, is syn persoanlik sekretaresse as it giet oer it meitsjen fan ôfspraken en it bijhâlden fan e-mail.

 

Syn geheime wapen is syn doaske mei nijsgjirrige natoerskatten dy't hij altiten bij him hat". Sieberen hat sa'n 3000 bern kennismeitsje litten mei de natoer yn noardeast Fryslân. Hij die mei oan û.o. de projekten: Noardlike Fryske Wâlden, Takomst foar in unyk Lânskip, Kanoet en Wadstruinen, Zwerftocht Houtwiel, Op Avontoer bij de Boer, Voorjaarswandeling Geastmerbosk.


16 november 2018

Nieuwsbrief 9 - De Klyster in het Nieuws

In deze nieuwsbrief leuke klysteractiviteiten die na de zomervakantie in het nieuws zijn geweest.


Download nieuwsbrief (pdf) »


16 november 2018

Underweizzz, door Marjolein

"Underweizzz is mijn droom. Tijdens wandelingen langs de bermen ervaar ik iedere keer weer hoe gelukkig ik me zelf kan prijzen dat ik vroeger van mijn biologieleraar heb leren zien hoe prachtig en bio divers bermen zijn. Ik ervaar dit als rijkdom en groot geluk en heb al wandelend al jaren terug het scenario bedacht van een film, waardoor dit geluk gedeeld kan worden… Toen Leeuwarden uitgeroepen werd tot culturele hoofdstad 2018, was de tijd rijp om van deze droom werkelijkheid te maken. Op het moment dat de Provinciale en gemeentelijke subsidies binnen waren, was ook het startsein en de einddatum een feit.

Op Wereldbiodiversiteitsdag - 22 mei 2018- is Underweizzz officieel in première gegaan en ik hoop dat Underweizzz de komende jaren beschikbaar wordt voor alle basisschoolkinderen in heel Nederland, want los van de noodzaak, gun ik ieder kind het geluk en plezier dat je krijgt als je naar bloeiende bloemrijke bermen kijkt."


Lees verder (www.underweizzz.nl) »


16 november 2018

Een van de winnende fotografen voor zijn foto van de lisdodde16 november 2018

Een van de winnende fotografen voor zijn foto's wuivend riet16 november 2018

Wethouder Albert vd Ploeg onthult infobord in Tolhuispark

Dood hout leeft, zo heet het infobord dat op initiatief van klystergids Annemarie is geplaatst bij de grote stapel hout in het Tolhuispark, waar zij met de kinderen ontdekt welke beestjes en schimmels er leven rond de grote houtstapel.


16 november 2018

Nieuwsbrief 8 - Dag van de Duurzaamheid

Lees over de Dag van de Duurzaamheid en de voorleesactie voor het basisonderwijs.


Download nieuwsbrief (pdf) »


16 november 2018

Voorleesactie Dag van de Duurzaamheid

Op 10-10-2018 hebben burgemeesters en wethouders van de DDFK-gemeenten op het basisonderwijs het verhaal "Skoalkamp foar Sufferts" voorgelezen en na afloop gepraat over duurzaamheid.
24 september 2019

Nieuwsbrief 2019 - 7 - 52-buitenavonturen in Fryslân

Alle kinderen van groep 3 in heel Friesland krijgen in de week van 23 september 2019 een cadeautje. De scholen in de klysterregio krijgen het van NME De Klyster. Het presentje is het boekje 52-buitenavonturen in Fryslân. Het boekje is een doe-boek vol met tips, leuke weetjes en buitenactiviteiten die kinderen voor een 12e jaar gedaan moeten hebben. Thuis of op school. Het is een handvat voor leuke buitenlessen.


Lees verder (pdf) »


25 september 2019

Nieuwsbrief 2019 - 6

In deze nieuwsbrief ruim aandacht voor heet aanbod in semester herst/winter 2019-2020.


Lees verder (pdf) »


25 september 2019

Botkeschool oogst pompoenen

Voor de zomervakantie hadden de leerlingen pompoenen gezaaid. Wat een verrassing om na de zomervakantie kruiwagens vol te kunnen oogsten. Een feest.


10 juli 2019

Opening Fietstunnel Feanwâlden

Vrijdag 5 juli werd de fietstunnel onder het spoor bij Feanwâlden geopend. Leerlingen strooiden 1.400 zaadbommen.


Lees verder (https://toestemming.ndcmediagroep.nl/?token=10b5e049-6d3c-42ca-bd74-2048326f10c7) »


8 juli 2019

Fietstunnel Goddeloaze Singel geopend

De voorzitter van de Gebiedsontwikkelingscommissie De Centrale As, Bertus Mulder en wethouder Kees Wielstra van Dantumadiel hebben vrijdag 5 juli de fietstunnel bij de Goddeloaze Singel geopend. Ze deden dit samen met leerlingen van basisscholen De Frissel en de Theun de Vriesskoalle uit Feanwâlden. Door de aanleg van de fietstunnel hoeven fietsers en wandelaars voortaan niet meer gebruik te maken van de overweg en kunnen ze veilig het spoor passeren. 
 

Bloembommen
Voorafgaand aan de openingshandeling kregen een aantal groepen van de basisscholen De Frissel en de Theun de Vriesskoalle een gastles over wilde bijen en bloemen. Na de gastles mochten ze aan de slag met het maken van bloembommen. Er zijn  er ruim 1400 gemaakt en gezaaid tijdens de opening.  NME De Klyster heeft de gastlessen, namens De Centrale As, gegeven.11 juni 2019

Project Miss Pumpkin over duurzaamheid en voeding

Op dit moment draait het pilot project Miss Pumpkin op 6 scholen in de klysterregio. Dit project is door De Klyster ontwikkeld i.h.k.v. het rijksprogramma Jong Leren Eten. Het gaat over gezond eten en duurzaam omgaan met de aarde.11 juni 2019

Nieuwsbrief 2019-4

In deze nieuwsbrie informatie over de Wadexcursies en de opruimactie op het Wad.


Download nieuwsbrief (pdf) »


11 juni 2019

Nieuwsbrief 2019-2

In deze nieuwsbrief informatie over het voorjaarsaanbod en het pilotproject Jong Leren Eten, Miss Pumpkin.


Download nieuwsbrief (pdf) »


3 april 2019

Prijsuitreiking 1e prijs KidzKlix Fotowedstrijd

Op 1 april (echt geen grap) was het dan zover. De eerste prijs ging naar een leerling van de OBS Hardegaryp in de gelijknamige plaats. Meester Roelof had het geheim weten te houden. FotoBart ging samen met Jan Tiede Bouma van NME De Klyster, Floriske Okkema van It Fryske Gea en wethouder Willemsma quasi nonchalant de klas in onder het mom dat we toch in de buurt waren en graag alle finalisten van de landelijke fotowedstrijd wilden komen laten zien. Toen de foto van Eline verscheen werd het al gauw duidelijk dat er in deze klas een prijswinnaar zat. Ze schrok zich een hoedje! Maar gelukkig waren haar papa en mama er ook om haar een beetje te steunen. Trots als een pauw was zij op haar schitterende foto van de waterspiegeling. Bijzonder detail; Eline had de foto bewust op de kop genomen, omdat het zulk windstil weer was. De perfecte spiegeling dus.
Zij won een splinternieuwe Nokin Coolpix W100 fotocamera en van de wethouder kreeg ze een groot canvas doek van haar foto. Eline, nogmaals gefeliciteerd kanjer!21 maart 2019

Cultuur- en natuureducatie bij de Sűkerei in Damwâld

De deuren van openluchtmuseum De Sûkerei zijn weer geopend. Basisscholen worden van harte uitgenodigd om een bezoek te brengen aan dit leuke museum. Vrijwilligers gaan met de leerlingen doen als toen en zo leren de kinderen op speelse wijze over het leven van hun oerpakes en -beppes.

De wâldhúskes van de visser, de boer, de jager, de venter worden bezocht en de kinderen leren hoe van de cichoreiwortel koffie werd gemaakt. Verkleden en spelletjes doen van vroeger hoort er allemaal bij. Voor de leerkrachten en leerlingen is een lesbrief met werkbladen aanwezig.

Belangstelling? Stuur een mail naar of bel 0511-420936.


Lees verder (www.desukerei.nl) »


11 februari 2019

Afscheid wethouder Jan Benedictus

a16 november 2018

Veenkloosterbos, wat ben je mooi!

Klystergids Olga Baggelaar is deze herfst weer met de leerlingen op pad geweest door het Veenkloosterbos.16 november 2018

De Klyster wint landelijke Henk Klein Award 2018

Vrijdag 2 november 2018 heeft De Klyster de Henk Klein Award 2018 gewonnen. Deze prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan een NME-Centrum. De Klyster won de prijs voor het project Underweizzz, een project over bloemen, bijen, bermen en biodiversiteit.16 november 2018

Wethouder Rommy Kempenaar opent foto-expositie park Vijversburg

Leerlingen van 10 jaar maakten prachtige natuurfoto's tijdens het project Bermtoeristen Bûtefjild. De winnende foto's worden geexposeerd in park Vijversburg.16 november 2018

Project Bermtoeristen Bűtefjild

10 scholen hebben een fotoworkshop gehad van Bart Stornebrink van Kidzklix en zijn daarna met een fluisterboot door het Bûtefjild getrokken om natuurfoto's te maken. Top project!16 november 2018

Kanoet en Wadstruinen

In 2 weken tijd zijn 1000 leerlingen met hun leerkracht/begeleiders naar de voorstelling Kanoet geweest in het Garnalefabrykje in Moddergat. Na de voorstelling namen wadgidsen de leerlingen mee de dijk over voor een wadstruintocht.16 november 2018

Nieuw Het Egelpad bij de Spitkeet in Harkema

Voor de jongsten heeft De Klyster met Pingo & Pet door het IVN een Egelpad laten maken bij de Spitkeet. Kinderen leren van Eddy Egel over de natuur, door het doen van opdrachtjes.16 november 2018

Op pad langs Elzensingels en Dykswallen

Klystergids Betty Kooistra en boswachter Jacob Bylsma zijn in september met leerlingen op pad geweest door de elzensingels inhet boerenland.


16 november 2018

Nieuwsbrief 7 - Elfwegentocht

Jan Tiede van De Klyster heeft met leerlingen zeepkisten gemaakt voor de 11-wegentocht.


Download nieuwsbrief (pdf) »