19 december 2017

Het Klysterteam wenst u een Fleurig 2018!9 november 2017

Bijzonder afscheidscadeau burgemeester Sicko Heldoorn

Vrijdag 24 november 2017 neemt burgemeester Sicko Heldoorn na vier jaar afscheid van de gemeente Dantumadiel. Bijna 4 jaar was hij met grote inzet, enthousiasme en betrokkenheid waarnemend burgemeester. De Klyster is zeer vereerd dat Sicko Heldoorn zijn afscheidscadeau aan het project Underweizzz van de Freonen fan de Klyster schenkt.4 november 2017

Klyster ontwikkelt project Slakje en het Biobakje

De Klyster heeft voor alle basischolen in de DDFK dit educatieve project ontwikkeld. De slak speelt een hoofdrol en leert ons dat GFT geen afval is, maar grondstof voor humus/compost. Alle kinderen krijgen een biobakje om thuis het afval goed te kunnen scheiden.20 oktober 2017

Wethouder en de Wâldpykbokaal

Wehouders van Kollumerland c.a. en Dantumadiel steunden resp. CBS De Stapstien uit Kollumerzwaag en CBS De Wel uit Broeksterwâld in de strijd. Gedeputeerde Johannes Kramer was hoofd van de jury en Raynaud Ritsma presenteerde de middag.

Op de foto wethouder Emke  Peterson in actie bij het elszagen.20 oktober 2017

Wâldpykbokaal 2017 elszagen

De strijd bestond uit: 3 onderdelen te weten: het ten gehore brengen van een lied, een kenniskwis over de Noardlike Fryske Wâlden en elzenstammen zagen in de sport- en spelronde. Op de foto wethouder Jan Benedictus in actie.15 oktober 2017

Boargemasters en Wethâders fan DDFK lêze foar op 9e dei fan de Duorsummens

De 9e edysje fan de foarlêsdei yn it ramt fan Djuorsummensdei, wie wer in grut sukses. It tema wie "De wrâld fan Iten". Nei it ferhaal praten de bestjoerders mei de bern oer duorsummens yn relaasje mei iten.15 oktober 2017

Bestjoerders sette bundel oer yn it Frysk

De ferhalenbondel dy't skreaun is troch pabo-studenten yn it ramt fan de 9e duorsummensdei, is yn it Frysk oersetten troch 16 bestjoerders'. Dit is mooglik makke troch de stifting Freonen fan de Klyster.13 juli 2017

Opening project Pierewaaien

Woensdag 12 juli opende wethouder Esther Hanemaaijer van Dongeradeel het project Pierewaaien bij Holwerd. Leerlingen van CBS de Regenboog uit Dokkum Gingen eerst de kwelder op en daarna naar waddenbelevingscentrum De Noordhoren.28 juni 2017

Modderdag 2017

Op donderdag 29 juni was het internationale Modderdag. CBS De Fontein uit Damwâld heeft deze dag letterlijk met de handen in de klei en de modder gewroet. Ze maakten zaadbommen en strooiden deze samen met bij- en vlindervriendelijk zaad in de vlindertuin in Damwâld. Wethouder Gerben Wiersma van Dantumadiel deed de aftrap en kaatste de eerste zaadbom de tuin in.28 juni 2017

Nieuwe vrijwilliger Janneke de Boer

Vanaf juni 2017 is Janneke de Boer nieuw bij het klysterteam. Zij verzorgt gastlessen over de Bij en en gaat met de leerlingen zaadbommen maken. 1 mei 2017

Presentatie NME Pingo & Pet en De Klyster aan ANNO-bestuurders

Op 20 april 2017 presenteerden Floriske Okkema en Marjolein Staal aan de ANNO-bestuurders de nieuwe Netwerkorganisatie NME in Noordoost Friesland. Dit als vervolg van de in 2014 ondertekende intentieverklaring, waarin de 6 gemeenten in Noordoost Friesland vastlegden te gaan samenwerken op het gebied van NME voor het basisonderwijs.

Gedeputeerde Johannes Kramer sprak zich zeer positief uit over het ontwikkeltraject en over de werkzaamheden van de 2 NME-Centra: "ik haw grutte wurdearring foar al it wurk dat dien wurdt troch de NME-sintra en de frijwilligers om bern te belûken bij de natoer en it lânskip yn Noardeast Fryslân", aldus Kramer.

 

Natuurlijk blijft er ook nog wat te wensen over:

  • contactpersoon voor NME bij de Provinsje
  • gezamenlijk beleidsdocument
  • nieuwe website voor nieuwe sociale media
  • modernisering lesmateriaal
  • financiele steun van IVN en Provinsje om deze punten te kunnen realiseren.

Kramer zegde toe om zich hier hard voor te maken.1 mei 2017

Klystergids geeft Vogelherkenningscursus

De Jeugd Vogelwacht Kollum heeft een topervaring in de natuur meegemaakt! Meer dan 20 kinderen hebben deelgenomen aan een vogelherkenningscursus. Verzorgd door Betty Kooistra van  Natuur Milieu Educatie centrum De Klyster.

Het klapstuk was woensdag 26 april toen de theorie in de praktijk werd gebracht. Enthousiaste nazorgers waren bereid de jongeren in groepjes mee te nemen het veld in. Alle kinderen hebben de weidevogels in het echt kunnen zien en horen. We hebben nesten met eieren gezien en hier en daar zijn we zelfs jonge kieviten tegengekomen.1 april 2017

NME en Culturele Hoofdstad 2018

In 2018 gonst het in Friesland van de activiteiten i.k.v. Leeuwarden Culturele Hoofdstad. Cultuur en Natuur kunnen niet zonder elkaar, en daarom krijgen de scholen in 2018 een speciaal CH'18-programma aangeboden van De Klyster oa met:

  • Underweizzzz project over biodiversiteit in de bermen (celebrating diversity)
  • Kanoet (kening fan de Greide en Sense of Place)
  • Pierewaaien Holwerd (Sense of Place)

 

Houdt u hier vast rekening mee!30 maart 2017

Het Wad, mooiste Natuurgebied

Het Nederlandse Waddengebied heeft op 31 oktober 2016 de verkiezing van het Mooiste Natuurgebied van Nederland gewonnen! Dit grootste natuurgebied kreeg de meeste stemmen van het publiek. De Klyster organiseert een 4-tal Waddenexcursies! Laat uw leerlingen ook genieten van het Wad.

(foto Wazee Zeilen)16 november 2017

Afscheid wethouder Albert van der Ploeg

15 november 2017 heeft wethouder Albert van der Ploeg afscheid genomen als bestuurder De Klyster. Albert was meer dan 2 ambtsperioden enthousiast pleitbezorger voor het actief bevorderen van natuur- en duurzaamheidseducatie in Noordoost Friesland. In wethouder Esther Hanemaaijer vindt De Klyster een waardige opvolger. Albert ontving als dank voor al zijn werk het klysterspeldje, dat hij op de bijgaande foto trots draagt op zijn revers.4 november 2017

Opening project Slakje en het Biobakje

Vrijdag 3 november 2017 is dit project over de circulaire economie officieel geopend door de DDFK-wethouders. Leerlingen van SBO De Twine mochten de wethouders het  hemd van het lijf vragen over afval en kregen van hen het eerste exemplaar van de ontdekhoek uitgereikt.20 oktober 2017

Wâldpykbokaal 2017

20 oktober 2017 is de strijd om de Wâldpykbokaal gestreden tussen basisscholen die in nationaal landschap de Noardlike Fryske Wâlden liggen (Achtkarspelen. Dantumadiel, Kollumerland c.a., Tytsjerksteradiel, Smallingerland). Na een spannende strijd won Achtkarspelen de bokaal. CBS De Wel van Dantumadiel, behaalde eervol de 2e plaats.15 oktober 2017

42 fûgels oan ús kusten

It berneprogramma nei ôfrin: waadekspedysje, iten siede mei Waadprodukten, foarlêzen waadferhaal, waadskatten determinearjen.13 oktober 2017

42 fûgels oan ús kusten

Op tongersdei 12 oktober waard it earste eksimplaar fan it berneboek '42 fûgels oan ús kusten' oanbean oan deputearre Sietske Poepjes en wethâlder Pytsje de Graaf fan Dongeradiel. Dit berneboek is yn twa talen (Frysk en Plattdútsk) skreaun.

 

De boekpresintaasje wie yn It Garnalefabryk yn Moddergat. De bern fan de groepen 7 en 8 fan KBS De Griffel út Ljussens wiene by dizze feestlike presintaasje oanwêzich. Nei it offisjele diel giene de bern en gasten op waadekspedysje mei waadgidsen fan edukaasjesintrum De Klyster.

 

Boekgegevens

42 Fûgels oan ús kusten/42 Vögels van uns Küsten

Steffen Walentowitz

 

ISBN 978 94 92176 60 8

Ferkeappriis 8,9516 november 2017

Enthousiasme ten top

Dat ook klystergidsen nog helemaal uit hun dak kunnen gaan bij het vinden van een enorme kwal bewijst deze foto. Wadgidsen Chrisje en Annemarie helemaal in hun element!24 september 2017

Nieuwsbrief Slakje en het Biobakje

De natuur ruimt haar eigen afval op............of beter gezegd: er bestaat eigenlijk helemaal geen afval in de natuur, want afval = grondstof. Als je zo tegen afval aankijkt, dan is het opeens heel logisch om afval te scheiden.

De Klyster biedt alle scholen een gratis project aan, waarmee de kinderen van groep 1 t/m 8 zelf ontdekken wat de circulaire economie is.

En zoals u van ons gewend bent, gaat dat door leren met hoofd-hart-handen. Het project heet Slakje en het Biobakje en bestaat uit een complete ontdekhoek met echte huisjesslakken. Bovendien krijgen alle huishoudens een biobakje voor thuis.

Lees meer in deze nieuwsbrief.

Met vriendelijke groet,
Marjolein Staal
NME-coördinator De Klyster


Lees verder (pdf) »


13 juli 2017

Nieuw project Pierenwaaien kwelder Holwerd

De Klyster heeft een project ontwikkeld samen met Staatsbosbeheer en Waddenbelevingscentrum De Noordhoren met de naam "Pierewaaien". Kinderen ontdekken de kwelder en alles wat daar leeft en groeit. Holwerd Butendyks Holwerd aan Zee.28 juni 2017

Diploma Jongerenbegeleider Betty en Fernanda

Klystergids Betty Kooistra en klystermedewerker Fernanda de Zwart  behaalden in juni 2017 hun certificaat Jongerenbegeleider van het IVN. Hiervoor moesten ze theorielessen volgen en een praktijkopdracht met succes afronden.12 juni 2017

Bijensymposium IVN Westerveld

Op 9 en 10 juni 2017 werd een groot symposium georganiseerd door IVN Westerveld met als thema Bijen, Bermen en Biodiversiteit.

Klysters Bianca en Marjolein bezochten dit interessante symposium. Dit als voorbereiding op het gemeentelijk project Underweizzz. Underweizzz: Celebrating Diversity LF-2018.13 april 2017

De Klyster op Omrop Fryslân

Woendagochtend 12 april waren De Klyster en CBS De Tarissing uit Aldwâld te horen op Omrop Fryslân radio.

Radioverslaggever Bauke Deelstra heeft radio opnames gemaakt tijdens een buitenles die werd gegeven door klystergids Bertus Volbeda. Leerlingen van groep 3 en 4  van De Tarissing uit Aldwâld waren op excursie naar het nationaal park Lauwersland, die werd gegeven tijdens de Nationale buitenlesdag.1 maart 2017

Pilot: Pierewaaien

De Klyster ontwikkelt i.s.m. Staatsbosbeheer een nieuw excursieprogramma. Het programma bestaat uit twee delen:

het bezoeken van Waddenbeleefcentrum De Noordhoren en daarna pierewaaien met de boswachter op de kwelder bij de pier in Holwerd.

In juli kunnen 5 scholen deze excursie gratis uitproberen.29 maart 2017

Klyster heeft 2 nieuwe ambassadeurs Werelderfgoed Waddenzee

Gids Olga Baggelaar en coördinator Marjolein Staal hebben eind maart het Waddencertificaat behaald. Ze zijn nu officieel ambassadeur van werelderfgoed Het Wad.