We willen graag weten wat u en uw leerlingen van de activiteiten en het lesmateriaal vonden. Tips, suggesties, verbeterpunten, alles is welkom, want hiermee kunnen we de kwaliteit verbeteren. Wilt u daarom een evaluatieformulier invullen?

  • Noardlike Fryske Walden 'Takomst foar in Unyk Lanskip'
  • Excursie/veldwerk/naar buiten


    Gastles in de Klas


    Natuur in de Klas


    Overig


    Project