excursie


Voorjaarsexcursie Natuurbeleving bij het Wad (dagtocht!)


Periode:voorjaar

Tijd:9.00-15.00

Plaats:Nabij Hallum

Startplaats:Kweldercentrum It Fryske Gea

Doelgroep:Basisonderwijs noordoost Fryslan

Kosten:4 euro per kind

Inhoud:

Aanmelden:Je kunt je niet meer aanmelden voor deze activiteit.

 


Wat een heerlijke dag op de kwelders en het wad. De kinderen vonden vooral de kick bikes heel gaaf en ook het wadlopen was super! Bedankt!


Ellen en Janny (Bonifatiusschool)

Heb je goede of slechte ervaringen met deze activiteit of heb je een leuke tip? Schrijf ook een recensie »